Bizim məqsədimiz

Bizim məqsədimiz udi dilini tanıtmaqdır.


Udilərin "Orayin" Mədəniyyət Mərkəzi

   Hamı bilirki azərbaycanda yaşayan qədim xalqlardan biridə udilərdi. Hal-hazırda udilər kompakt şəkildə Nic kəndində və Oğuz şəhərində yaşayırlar. Onlar öz dilləirni, dinlərini( inanclarını), adət-ənənələrini, qaydalarını və digər mədəni mənəvi varlılıqlarını qoruyub saxlamaq üçün, 1993-cü ildə "Orayin" Mərkəzini yaradıblar. Azərbaycan Respublikası tərəfindən böyük kömək almış bu təşkilat, az müdətdə  Azərbaycanda udi etnikliyin xalq kimi önə getməyi üçün öz işini gördü və hal-hazırdada davam etməkdədi.

   Mənim rəhbərlik etdiyim "Orayin" Mədəniyyət Mərkəzin birinci rəhbəri dünyada tanınan Georgi Keçari olmuşdu. Belə Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanda yaşayan digər etnik xalqlar üçündə təşkil ounub. Georgi Keçarinin işlərini son bir neçə ildə, mən və Mədəniyyət Mərkəzinin  üzvləri davam etirməkdədir. Son dövürlərdə Rusiyada, Qazaxıstanda və digər ölkələrdə yaşayan udilər "Orayin" Mədəniyyət Mərkəzinə böyük kömək edilər. 15 oktyabr 2017-ci ildə  Mədəniyyət Mərkəzinin  öz iclasında qəbul olmuş və təstik olunmuş nizanaməyə əsaslanaraq fealiyyətlərini davam edilər