Udi Alimləri

 


Şaxkulari Vasilliy Vaçik oğlu


Şaxkulari Vasilliy Vaçik oğlu 15 mart 1960-cı ildə Qəblə rayonu Nic kəndində anadan olub. 1967-1977-ci illərdə Nic 2 Saylı Orta Məktəbini bitirib. 1978-1986-ci illərdə L.N. Tolstoy adına Çeçen- İnguşetiya Dövlət Universitetində Riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimliyi fakultəsində təhsil alıb. 1989-cu ildə müxbir kursu  "Komsamol icması" qazetinin nəzrində. 1993-1995-ci illərdə Moskva Pedağoji Akademiyanın Leningrad fialında aspirat. 1999-2001 -сi illərdə Almata Dövlətlət Universitetinin (ADU) elmlər nazimədi. 2001-ci ildə ADU-da "Gələcək  məktəb müəlliminin   hazırlıqı və yaşadıcılıqı" mövzusunda elmi dərəcəsini müdafiə edib. 2003-cu ildə ABŞ-ın Çiqako şəhərində elmi konfransın iştirakçısı.  2003-cü ildə Soros - Qazaxıstan Fondunun qrandcısı. 2005-ci ildə UNESCO - nun qrandcısı. 2004-cü ildə biznes trener və ailə psixoloqu. UNESCO-nun   Mərkəzi Asiya bədii təhsil üzrə eksperti.  Professor. 2014-2016-ci illərdə Almata Menecment Universitetinin  korparatik etika  komisiyasının nümayəndəsi. 2014 - 2015-ci illərdə  Almata Mecment Universitetinin Pedakoqika Sənəti Ali Məktəbinin direktoru. 2015 - 2016 - ci illərdə Almata Menecment Universitetinin təhsilin idarə etməkə qeyfiyyəti üzrə direktor. 2016-ci  ildə  TOO "Allmax" əsascısı və rəhbəri. 2016-ci ildə Almata şəhərində yerləşən  «Tmpressio» təhsil mərkəzinin əsascısı və rəhbəri. Ailəlidi  2 övladı və 4 nəvəsi var.

Webmaster: Sevinc Mahmudova


 


Danakari Liliya Riçard qızı


Danakari Liliya Riçard qızı 13 aprel 1981-ci ildə Mingəcevir şəhərində anadan olub. Atası Danakari Riçard Mingəcevirdə qazetə çalışıb. Anası Danakari Anjela Mingəcevirdə həkim kimi çalışıb. 1990-cı ildə Liliya valideyinləri ilə Volqagrad şəhərinə köçüb. Orada məktəbdə daha sonra isə gimnaziyada təhsil alıb. 1998-ci ildə gimnaziyanı bitirib. 1998-2003-cü illərdə Volqagrad Dövlət Universitetində fəlsəfə və fəlsəfə müəllimliyi fakultəsində təhsil alıb. 2003-cü ildə universiteti fərqlənmə ilə bititrib. 2003-cü ildə asperanturaya daxil olub. 2006-ci ildə Volqagrad Dövlət Universitetinə müəllim olaraq dəvət olunub. 2007-2009-cu illərdə bir necə yarışda birinci yer tutub. 2012-ci ildə doktoranturanı bitirib. 2015-ci ildə fəlsəfə elmləri üzrə doktorluğu müdafiə edib. Rusisya və xaricdə təşkil olunan bir necə konfransda iştirak edib. Bir necə elmi monaqrafiyanın müəllifidi. Liliya Danakari udilədən fəlsəfə elmləri doktoru Riçard Danakarinin qızıdır. Liliya Danakari Beynalxaq Polis Asseasiyasının üzvüdü.

Webmaster: Sevinc Mahmudova


 

 


Danakari Riçard Aram oğlu


Danakari Riçard Aram oğlu 14 iyul 1956-ci ildə qəbələ rayonunun Nic Kəndində anadan olub.1963-1973-cü illərdə Nic Kəndinin 2 Sayli orata məkətəbində oxuyub. 1973-1977 ci illərdə APİ-nin Dil və Ədəbiyyat fakultəsində təhsil alıb. 1982-1988-ci illərdə Ural Dövlət  Universitetinin Fəlsəfə və fəlsəfə müəllimliyi fakultəsində təhsil alıb.1977-1978-ci illərdə Qəbələ Şəhər 2 Saylı orta Məktəbində müəllim olaraq çalışıb.1978-1979-cu illərdə hərbi xidmətdə olub. 1980- 1984-cu illərdə Qəbələ rayonunun Mirzəbəli kənddində rus dilli və ədəbiyyat müəllimi olaraq çalışıb.1984-1989-cu illərdə Mingəcevir şəhərində "Əmək Şöhrəti" qazetində müxbir olaraq çalışıb.1990-ci ildən Rusiya Federasiyasının Volqaqrad şəhərində yaşayır. 1996-ci ildən fəlsəfə elmləri namizədi. 1990-2009-cu illərdə Volqaqrad Kənd Təsərrufatı Universetində müəllim olaraq çalışıb. 2007-ci ildə fəlsəfəelmləri doktorudu. 2009-cu ildən Volqaqrad Dövlət Universetində müəllim olaraq çalışır. Feal olaraq ictimai işlərdə çalışır.  Rusiya Federasiyasının Volqagrad Udilərin "Nic" Cəmiyyətinin rəhbəridi.  İctimai Millətlər Şura və Kazaqlar  Komitətinin üzvüdü. Volqagrad Mədəniyyət Komitəsinin nərzimdəki Şuranın məsləhətcisindi.  Bir necə kitab və elmi manakrafiyanın müəllifidi. Evlidi 2 övladı və 1 nəvəsi var. Danakari Liliyanın atasıdır.

Webmaster: Sevinc Mahmudova