Şikilxo

 


Volqagrada baqala Udi İcminin tatarxoy "Sabantuy" bayrama

   


Heydər Əliyevi 95 yəşnək çuakesi tədbir

                  


9 May Qələbin Ğine     


 

Ef mayifka xucustane


 

Udin İcmani  Gürcüstana bakala udiyoxun görüşəxun

                    


Ef Novruz Xucustane

                 

    Admin: Sevinc Mahmudova                                                                         


 

Udin aşpazxo XX bac usenxosta

 


Volqarad Udi icmin kalo. Volqaqrad Dövlət universiteti məlim. Fəlsəfə elmxoy doktor Riçard Danakarin "Dom Drujba" jurnala udiğoy barədə sam

    


 

Emil Mandjarinin "İvanova Biznes" jurnalasta bakala sam

 


Nije balnisin həkimxo

                   


 

Udi Milli Mədəniyət Mərkəzi "Orayin" - na  20 Yanvar  Şəhidxo eyextun bade

 


 

Amerkalu qonağ  Koo Stroun "Udigoy Ukunxo" kirki təqdimata

 

 


 

Udi Mədəniyət Mərkəzi "Orayin" ni Kalo  Oleq Danakari

 

Webmaster: Sevinc Mahmudova


 

Tarina şum badala kalna

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Udin Çupuxo  20 - сi 100 usenluğa 

              

Webmaster: Sevinc Mahmudova


2018-2019 Usenxoy  Tumargir

                       

Webmaster: Sevinc Mahmudova         


"Tarina çoçabi tokmaşa

                          

Webmaster: Sevinc Mahmudova   


 

"Laşkoyi Siyuğ"

                           

Webmaster: Sevinc Mahmudova    


"Joğul" folklor ansamblı

Webmaster: Sevinc Mahmudova

 

 


Mandcari Benyamin Emili Ivanova şəhərə çuaxeğala "Cəilxoy Birgəlix  Dostluğ Forma" Udiğone calxesta

      

Webmaster: Sevinc Mahmudova


XVIII Əsrlə aid orayin

         

Webmaster: Sevinc Mahmudova 


 

"Bulun" gerges

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Nije futbolçuyox

                                                                                  

Webmaster: Sevinc Mahmudova


 

20 Iyul                        

                                                  

Webmaster: Sevinc Mahmudova