Copyright

This website is sponsored by Ufuq Studio MMC.

Me sayt'i barədə informas'iya haq'sunenynak', imeil:sevinc.mahmudova@gmail.com

Əgər q'erəz şey q'eyd bakitenesa,bütüm mat'eriyalxo coğabkəreUdi Orayin Mədəniyyət Mərkəzi

Bu sayitdə olan bütün məlumatlar. Əvvəl ki, sahibilərinin sahiblərinin mülkiyyətindədir.
Me sayitə bakala bütüm məlumatxo. işiğoy siftin konçuxoye